Referentie

Noordvestgracht te Schiedam

De gemeente Schiedam heeft besloten om de bestaande houten damwand aan de Noordvestgracht, gedeelte tussen molen “De Nieuwe Palmboom” en molen “De Noord” te vervangen. De bestaande houten constructie is voor een groot deel weggerot en heeft geen grondkerende functie meer. Uitgangspunt is het vervangen van de bestaande damwand door een vrijstaande stalen damwand met (cosmetisch) houten voorscherm.

Medio februari is Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V. gestart met dit uitdagende project aan de Noordvestsingel in het centrum van Schiedam. De damwandplanken worden drukkend aangebracht met een variërende lengte van 15 en 16 meter.

Activiteiten Brem

In opdracht van Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V. heeft Brem Funderingsexpertise, voorafgaand aan de werkzaamheden, een gedetailleerde bouwkundige opname uitgevoerd om volledig inzicht te krijgen in de eventuele bestaande gebreken zodat hier later geen onterechte schadeclaims over ontstaan. Tevens zijn er hoogtemeetbouten in de twee molens geplaatst om de zetting (en schuinstand door het rondom plaatsen van hoogtemeetbouten) te monitoren. Gedurende het inbrengen van de damwanden worden er, op de dichtstbijzijnde belendingen, trillingsmeters geplaatst welke op afstand kunnen worden uitgelezen.

Door de goede samenwerking en korte lijnen met de uitvoering van Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V. en de meettechnici van Brem, kan er tijdig worden ingegrepen om eventuele ongewenste effecten te voorkomen.

Noordvestgracht

 

0182 517 550