Referentie

Optische sensoren te Apeldoorn

Voor een onderzoeksopdracht heeft Brem Funderingsexpertise, samen met Rijkswaterstaat, een innovatieve manier ontwikkeld om ter plaatse van kunstwerken middels optische reksensoren aslasten van voertuigen te kunnen meten. Op deze manier kunnen buiten de bestaande permanente 20 Weigh In Motion (WIM) systemen in het Nederlandse Hoofdwegennet, op een relatief eenvoudige manier aslasten gemeten worden op provinciale, lokale en gemeentelijke wegen. Middels deze oplossing kan  aan de grote wens van provincies en gemeenten invulling geven worden om voor kortere en/of langere duur nauwkeurig aslasten te meten zodat er op veel meer locaties inzicht verkregen wordt in de werkelijke belasting van de bestaande kunstwerken buiten het hoofdwegennet.

Recentelijk is wederom een kunstwerk van Rijkswaterstaat voorzien van deze meetmethode. In dit geval betreft het een kunstwerk over de A1 nabij Apeldoorn. Dit viaduct wordt gebruikt door lokaal langzaam- en snelverkeer met relatief hoge aslasten.

Om de aslasten in kaart te kunnen brengen meet het systeem met een frequentie van 100 Hz uiterst nauwkeurig rekken op een tiental verschillende locaties onder het rijdek. Op elke locatie van de rekmetingen worden ook temperatuursmetingen uitgevoerd zodat de gemeten bruto rekken voor temperatuurschommelingen gecompenseerd kunnen worden.

Direct na de installatiewerkzaamheden wordt elke meetopstelling gevalideerd door een voertuig waarvan het gewicht nauwkeurig is vastgesteld een aantal keren en met verschillende snelheden over het viaduct te laten rijden. Omdat er op deze locatie geen permanente stroomvoorziening aanwezig is  en het de verwachting is dat dit in de toekomst vaker voor zal komen, heeft Brem inmiddels geïnvesteerd in een milieuvriendelijke manier van stroomvoorziening middels zgn. fuelcell technologie.

 

Optische sensoren

0182 517 550