Referentie

Optische sensoren te Hasselt

Voor een onderzoeksopdracht heeft Brem Funderingsexpertise samen met Rijkswaterstaat een innovatieve manier bedacht om, met optische sensoren onder kunstwerken, de aslasten van voertuigen te meten. Op deze manier kunnen we buiten de bestaande 20 Weight In Motion (WIM) systemen in het Nederlandse Hoofdwegennet, op een relatief eenvoudige manier en tegen relatief lage kosten aslasten meten op provinciale, lokale en gemeentelijke wegen. We kunnen nu dan ook aan de grote wens van provincies en gemeenten invulling geven om nauwkeurig aslasten te meten én op deze wijze inzicht te krijgen in de werkelijke belasting van de bestaande kunstwerken buiten het Hoofdwegennet.

Buiten de bepaling van aslasten krijgen we via een evaluatie van de metingen eveneens inzicht in de totaalgewichten, de snelheid en de tussenafstand tussen de zware vrachtvoertuigen. Dit is belangrijk om te komen tot een goed onderbouwde verkeersbelasting voor objecten die zich bevinden in het lokale wegennet.  Intussen is er een gewapend betonplaatveld (N-weg + lokale weg), een kunststof rijdek (tijdelijke busbaan) en een staalbeton brugdek (N-weg) bemeten. Recentelijk hebben wij in Hasselt aan het vierde kunstwerk gemeten, een voorgespannen plaatveld, in opdracht van de Provincie Overijssel.

Klik hier voor meer informatie omtrent deze meting en voor onze informatieve animatie film met toepassingen in diverse optische monitoring projecten.

Optische monitoring

0182 517 550