Referentie

Renovatie Krommerijnbrug

In opdracht van Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam hebben wij de monitoring verzorgd voor het project Renovatie Krommerijnbrug te Utrecht.

Eén monitoringsonderdeel was het toepassen van innovatieve glasvezelmonitoring t.b.v. een zeer nauwkeurige monitoring van eventuele deformatie van de belendende percelen.
Met behulp van deze glasvezelmonitoring kan de deformatie real-time gemonitoord worden met een nauwkeurigheid van maar liefst 0,002 mm. De meetdata is 24/7 online inzichtelijk voor alle (geautoriseerde) betrokken partijen en een volautomatische alarmeringsfunctie houdt de vooraf ingegeven grenswaarde nauwlettend in de gaten.

Klik hier voor meer informatie omtrent glasvezelmetingen.

Onderstaand treft u een foto van de gemonteerde glasvezelmonitoring.

Glasvezelmonitoring belendingen Krommerijnbrug

Behalve glasvezelmonitoring hebben wij tevens zettingsmetingen en trillingsmetingen uitgevoerd op dit project.

Het doel van de monitoring is het beperken van de overlast voor de omgeving en het voorkomen van schade ten gevolge van de werkzaamheden.

Klik hier voor de projectreferentie van onze opdrachtgever; Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam.

0182 517 550