Nieuws

Integriteitsmetingen van funderingspalen in ontwikkeling

De laatste jaren is er een trend zichtbaar in de funderingsbranche m.b.t. het steeds vaker toepassen van langere palen en palen met een grotere schachtdoorsnede. Enerzijds wordt dit ingegeven door het ontwikkelen van steeds hogere/zwaardere gebouwen (maar ook diepere kelders) en anderzijds speelt de discussie omtrent de reductie van de paalklassefactoren ?p en ?s hierin ook een belangrijke rol. Deze trend werkt ook door in de manier waarop een paalfundatie te controleren is; zogeheten integriteitsmetingen. In Nederland is het akoestisch doormeten (pile integrity testing) van betonnen funderingspalen de meest gehanteerde methode voor het controleren van de integriteit van een paalfundering. Deze methode is prima geschikt voor de afmetingen van de betonpalen die van oudsher voornamelijk in Nederland toegepast werden. Het voordeel van deze methode is dat er vooraf geen speciale voorziening in de palen aangebracht hoeft te worden en de meetapparatuur is zeer handzaam waardoor het een zeer kosteneffectieve en praktische methode is. Bij het controleren van erg lange palen en palen met een grote diameter loopt het akoestisch doormeten van palen echter tegen beperkingen aan, waardoor de hoeveelheid informatie die vrijkomt over de kwaliteit van de paalschacht sterk afneemt.

Inmiddels beschikt Brem Funderingsexpertise over een aantal controlemethoden voor het betrouwbaar in kaart brengen van de kwaliteit van erg lange en/of grote diameter betonpalen. Dit zijn verschillende meetmethoden die elk hun eigen toepassingsgebied kennen. De betonkwaliteit en de integriteit van een paalschacht kunnen bijvoorbeeld gemeten worden met CSL apparatuur (Crosshole Sonic Logging apparatuur) maar ook middels een in de paal mee gestorte optische sensorkabel (thermal integrity profiling). Bij de CSL metingen worden een hoogfrequente zender en ontvanger in een in de paal mee gestorte buis neergelaten waarbij de demping en de voortplantingssnelheid van het geluidssignaal continu gemeten worden. Afname van de betonkwaliteit of afname van de paaldoorsnede tussen de meetbuizen kan op die manier inzichtelijk gemaakt worden, waarbij het zelfs mogelijk is om een driedimensionaal beeld van de totale paal te presenteren. Op basis daarvan kan afname van de doorsnede ook gekwantificeerd worden zodat op basis daarvan berekeningen kunnen worden uitgevoerd over het resterende draagvermogen van een paal. Bij metingen uitgevoerd met de optische sensorkabel, wordt de ontwikkeling van de temperatuur in de paal (t.g.v. de chemische reactie van het uithardende beton) nauwkeurig gemeten. De achterliggende filosofie is dat insnoeringen en grond- (of bentoniet) insluitingen lokaal een ander thermisch profiel laten zien dan het kwalitatief goede deel van de paalschacht. Beide integriteitsmetingen worden door Brem overigens ook toegepast voor het opsporen van mogelijke lekkages in voegovergangen van diepwanden.

Naast de hiervoor genoemde metingen worden door Brem ook inclinometingen in palen uitgevoerd. Dit gebeurt meestal in situaties waarin lange palen in een schoorstand en in een dicht palenveld toegepast worden zodat de positie van de paalpunt nauwkeurig bepaald kan worden. Deze meting is door Brem ook al uitgevoerd bij lange prefab betonnen koppelpalen.

Indien u nadere informatie wenst over de hiervoor genoemde meetmethoden, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op

CSL

0182 517 550